خلاصه نویسی

خلاصه نویسی

کتاب قصه نویسی دکتر رضا براهنی،مدرن ترین کتاب تالیفی در باب قصه و نگارش آن در زبان فارسی است،با وجود اینکه حالا نزدیک به پنج دهه از چاپ نخست آن می گذرد،نو گرایی و تازگی مطالب آن حیرت انگیز است.قصه نویسی از کتاب های شگفت روزگار ماست و سرگذشت چاپ های آن و فواصل ناخواسته ای که در چاپ کتاب پیش آمد از سرگذشت های حیرت آور کتاب در ایران است.
از متن نوشته شده در پشت کتاب
هدف از ساخت این وبلاگ ارائه نکاتی از این کتاب است تا هم به مولف وفادار باشد و هم مخاطبان بتوانند از آن بهره ببرند.
مشخصات کتاب:
قصه نویسی
رضا براهنی
انتشارات نگاه.۱۳۹۳
چاپ چهارم
تعداد صفحات:۶۸۰
شامل شش بخش
پنجاه و سه فصل
شروع خواندن کتاب:۱۳۹۵/۴/۱۱

بایگانی

ریشه های تاریخ و ادبیات از یک نظر یکی است.سلف هر دو،اسطوره و الگوهای اساطیری است؛منتها ادبیات،پس از انشعاب از اسطوره با حفظ منطق اسطوره سازی راهی جدا از اساطیر در پیش گرفت و تاریخ پس از پیدایش،بلافاصله الگوهای اساطیری را از اسطوره به عاریه گرفت و در ساختمان اجتماعی و حکومتی شکلی ابدی بدان ها داد.ساختمان و سازمان اداری"المپ"،جایگاه خدایان،اگر از یک سو با تصور انسان مذهبی از سازمان اداری عرش خداوندی و ملائکه مقرب پهلو می زند،از سوی دیگر با سازمان های حکومتی تاریخ همسایگی دارد.

استاندال گفته است:"شرط مورخ بودن آن است که انسان،قدرت آفریدن نداشته باشد"ولی قصه نویس به عنوان آفریننده زندگی،دست در مسیر حوادث می برد و با قدرت تخیل هرگونه تغییری را که لازم دید،می دهد و نظام هنری را جانشین آشفتگی زندگی می سازد.

وسایل و تدبیری که قصه نویس در اختیار دارد،به او این اجازه را می دهند تا در دورانی که مورخ و ژورنالیست،به عللی سکوت اختیار کرده اند،از خود مسئولیت نشان دهد.